Board logo

標題: 自制动图~~~~ [打印本頁]

作者: 歆甯    時間: 2011-7-28 14:27     標題: 自制动图~~~~

拉到这里溜溜~~~希望你们喜欢~~
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

over  
作者: hfnkqp168    時間: 2011-7-28 15:55

第11張是哪個節目阿 = = ?
作者: x8650000    時間: 2011-7-28 17:45

真有心...這有聲音嗎?
作者: 乐缘    時間: 2011-7-28 18:30

很好啊!可惜~很当机。。。
作者: 歆甯    時間: 2011-7-28 20:31     標題: 回復 2# hfnkqp168 的帖子

http://www.tudou.com/programs/view/WTmU4aoaZDU:04@)
作者: 汪老喵    時間: 2011-7-28 23:44

好棒喔!都是很經典的畫面耶~
真是有心了~
作者: hfnkqp168    時間: 2011-7-28 23:59     標題: 回復 5# 歆甯 的帖子

謝謝大大 !
作者: 陸二陸二    時間: 2011-7-29 00:12

這一帖 超酷的  ~~~~讚哦  -------------------------------------------
作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 09:54     標題: 回復 3# x8650000 的帖子

是圖片,不會有聲音啦~~
作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 09:55     標題: 回復 6# 汪老喵 的帖子


作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 09:55     標題: 回復 7# hfnkqp168 的帖子

不客氣
作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 09:56     標題: 回復 8# 陸二陸二 的帖子

謝謝~~~
作者: 阿尚    時間: 2011-7-29 11:13

第11張在打情罵俏嗎

感謝歆甯的分享
作者: 嗆姑娘    時間: 2011-7-29 13:05

第十八章是什麼節目啊??
因為鈞甯很少上綜藝節目的
作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 16:29     標題: 回復 13# 阿尚 的帖子

小美意思是说甯很MAN,金刚芭比。。。
注意小美的动作 甯妞就不大乐意了
作者: 歆甯    時間: 2011-7-29 16:34     標題: 回復 14# 嗆姑娘 的帖子

http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0NzMwMTMy.html:20@)
作者: K332263    時間: 2011-7-29 17:18

很精典的畫面~~
作者: 黃柏瑜    時間: 2011-7-29 21:33

動畫不錯唷~~~~,太親密的我自動跳過不看 ,不過您的美術框框很經典耶,可以問幾年次的嗎?(應該是我這年代的).
作者: CSJacky    時間: 2011-7-29 22:40

辛苦了奥。俺还是比较喜欢刘海
作者: 歆甯    時間: 2011-7-30 19:59     標題: 回復 18# 黃柏瑜 的帖子

神马框?- -自己做的= =
作者: 歆甯    時間: 2011-7-30 19:59     標題: 回復 19# CSJacky 的帖子

不辛苦,做得很幸福~~
歡迎光臨 張鈞甯國際官方網站 (http://ningchang.net/forum/) Powered by Discuz! 6.1.0